شماره های تماس : 09185275369 08734212381
۰
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان
پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در بانه کادو

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM6370 هوشمند FULL HD ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت 2022 مدل 43UQ80006 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳ تلویزیون ال جی UQ75006 مدل 43UQ75006 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
48 اینچ
۴ تلویزیون اولد ال جی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
50 اینچ
۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ75006 اسمارت 2022 مدل 50UQ75006 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
55 اینچ
۶ تلویزیون کیوند ال جی 55 اینچ QNED806 مدل 55QNED806 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۷ تلویزیون اولد ال جی C2 سایز 55 اینچ مدل 55C2 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت 2022 مدل 55UQ80006 ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ91006 اسمارت 2022 مدل 55UQ91006 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 55QNED756 مدل QNED75 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR80006 مدل 55UR80006 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۲ تلویزیون ال جی QNED81 مدل 55QNED816 اسمارت 2023 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO846 نانوسل 2022 مدل 55NANO846 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۴ تلویزیون ال جی 55UR8050 محصول 2023 اسمارت ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR78006 مدل 55UR78006 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۶ تلویزیون ال جی 55QNED80 اسمارت 2023 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۷ تلویزیون ال جی 55QNED75 اسمارت 2023 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۱۸ تلویزیون ال جی 55UQ75006 اسمارت 2022 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
65 اینچ
۱۹ تلویزیون ال جی UR8050 مدل 65UR8050 اسمارت 4K سری 8 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۰ تلویزیون ال جی 65UR80006 سری 8 اسمارت 2023 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۱ تلویزیون ال جی QNED91 مدل 65QNED916 سری 9 4K Mini LED ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۲ تلویزیون ال جی QNED75 مدل 65QNED756 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۳ تلویزیون ال جی UR78006 مدل 65UR78006 اسمارت 2023 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۴ تلویزیون کیوند ال جی 65 اینچ QNED806 مدل 65QNED806 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 نانوسل مدل 65NANO846 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت مدل 65UQ80006 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل NANO776 مدل 65NANO776 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۸ تلویزیون اولد C2 ال جی 65 اینچ مدل OLED 65C2 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۲۹ تلویزیون ال جی C3 اولد مدل 65C3 ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۰ تلویزیون ال جی QNED816 مدل 65QNED816 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
75 اینچ
۳۱ تلویزیون ال جی 75UR9050 اسمارت 2023 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۲ تلویزیون ال جی 75QNED816 اسمارت 2023 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت مدل 75UQ80006 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UR78066 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۶ تلویزیون ال جی 75QNED756 کیوند 2023 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۷ تلویزیون ال جی 75NANO766 اسمارت 4K ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۸ تلویزیون ال جی 75QNED806 اسمارت 4K QNED ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۳۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ UR8050 مدل 75UR8050 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۴۰ تلویزیون ال جی 75UR81006 اسمارت 2023 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۴۱ تلویزیون ال جی 75UR78006 سری 7 اسمارت 2023 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۴۲ تلویزیون ال جی 75 اینچ 75QNED916 سری 9 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
77 اینچ
۴۳ تلویزیون اولد ال جی 77 اینچ G2 اسمارت مدل 77G2 محصول 2022 ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
86 اینچ
۴۴ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86QNED806 کیوند ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
۴۵ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86UR80006 اسمارت 2023 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۵
تماس با ما