09185275369
08734212381 تلفن فروشگاه
۰
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان
پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت یخچال در بانه کادو

لیست تازه ترین قیمت یخچال ال جی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x29 ۸۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲ یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J247 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۳ یخچال فریزر ال جی مدل X257 ساید بای ساید اینستاویو مدل GR-X257CSAV ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۴ یخچال ساید بای ساید ال جی مدل X337 ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۵ یخچال فریزر ال جی مدل X24 ساید اینستاویو 30 فوت GRX-24 ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۶ یخچال فریزر ال جی مدل X274 ساید اینستاویو 30 فوت ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۷ یخچال فریزر ال جی L247 ساید بای ساید 30 فوت GC-L247 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۸ یخچال فریزر ال جی مدل X267 ساید بای ساید اینستاویو 30فوت محصول 2022 ۹۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۹ یخچال فریزر ال جی مدل X247 ساید بای ساید اینستاویو ال جی GC-X247CSAV ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۱۰ یخچال فریزر ال جی مدل X287 ساید بای ساید ال جی اینستاویو X287 محصول 2022 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۱ یخچال فریزر ال جی مدل J247 دکمه وسط ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۱۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 2022 مدل J287 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۱۳ یخچال فریزر ال جی J267 ساید بای ساید 2022 مدل GC_j267SLSS ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۴ یخچال فریزر ال جی L287 ساید بای ساید 2022 مدل GCL-287GVW ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۱۵ یخچال فریزر ال جی مدل X267 ساید بای ساید اینستاویو 2022 سیلور ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۶ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 882 مدل GR-F882HBHU ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۱۷ یخچال فریزر ال جی J257 سه درب 2022 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۸ یخچال ساید ال جی 30 فوت X287 دودی مدل GCX-287TNB ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۹ یخچال ساید ال جی 30 فوت J287 مدل GCJ-287TNL سیلور ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۲۰ یخچال فریزر 5 درب ال جی X29 سفید مدل GR-X29FTPML ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
32 فوت
۲۱ یخچال فریزر ال جی X945 مدل GMX945NS9F محصول 2023 ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
34 فوت
۲۲ یخچال فریزر ال جی 34 فوت مدل J348 محصول 2022 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲۳ یخچال فریزر ال جی مدل X39 ساید بای ساید اینستاویو 34 فوت ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲۴ یخچال فریزر ال جی J35 ساید بای ساید 34 فوت GR-J35 ۱۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲۵ یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J34 یخچال فریزر ال جی 34 فوت ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲۶ یخچال فریزر ال جی مدل X348 ساید بای ساید اینستاویو 34 فوت ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۲۷ یخچال فریزر ال جی مدل X334 ساید بای ساید اینستاویو ال جی X334 ۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
بالا پایین
۲۸ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 832 مدل GRM-832ILL ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲۹ یخچال فریزر ال جی مدل 682 بالا پایین GL-F682 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۳۰ یخچال فریزر ال جی 689 بالا پایین مدل GC-F689 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
دو قلو
۳۱ یخچال فریزر دوقلو ال جی 40 فوت 2021 مدل 414-411 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۳۲ یخچال فریزر دوقلو ال جی 511-514 ظرفیت 40 فوت ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال سامسونگ در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
29 فوت
۱ یخچال فریزر سامسونگ مدل RF25 ساید بای ساید فرنچ RF25A5202 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
30 فوت
۲ یخچال فریزر سامسونگ مدل RS64 ساید بای ساید 30 فوت RS64R5331 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۳ ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ RS50 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۴ یخچال فریزر سامسونگ RS66 ساید بای ساید 30 فوت ۵۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
34 فوت
۵ یخچال فریزر 34 فوت سامسونگ RS80 ساید بای ساید مدل RS80T5190SL ۹۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
بالا پایین
۶ یخچال فریزر سامسونگ بالا پایین مدل RT53 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
۷ یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT62 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۸
دو قلو
۸ یخچال فریزر دوقلوی سامسونگ مدل RR39-RZ32 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال بوش در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
بالا پایین بوش
۱ یخچال فریزر بالا پایین بوش مدل KGD86AW304 ۵۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۷
ساید بوش 30 فوت
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG93AI304 ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال مابه در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید مابه مدل MEM30VHDCWW ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶