شماره های تماس : 09185275369 08734212381
۰
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان
پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه کادو

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت 2022 مدل 43UQ80006 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM6370 هوشمند FULL HD ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳ تلویزیون ال جی UQ75006 مدل 43UQ75006 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ75006 اسمارت 2022 مدل 50UQ75006 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۵ تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO846 نانوسل مدل 50NANO846 اسمارت ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۷
۶ تلویزیون ال جی UR80006 اسمارت 2023 مدل 50UR80006 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
55 اینچ
۷ تلویزیون ال جی QNED7S مدل 55QNED7S ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۸ تلویزیون ال جی 55UR8050 محصول 2023 اسمارت ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۹ تلویزیون کیوند ال جی 55 اینچ QNED806 مدل 55QNED806 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۰ تلویزیون اولد ال جی C2 سایز 55 اینچ مدل 55C2 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO846 نانوسل 2022 مدل 55NANO846 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت 2022 مدل 55UQ80006 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR78006 مدل 55UR78006 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۴ تلویزیون ال جی 55QNED80 اسمارت 2023 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۵ تلویزیون ال جی 55QNED75 اسمارت 2023 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۶ تلویزیون ال جی QNED81 مدل 55QNED816 اسمارت 2023 ۴۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۷ تلویزیون ال جی 55UQ75006 اسمارت 2022 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 55QNED756 مدل QNED75 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
65 اینچ
۱۹ تلویزیون ال جی QNED91 مدل 65QNED916 سری 9 4K Mini LED ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۰ تلویزیون ال جی UP8150 مدل 65UP8150 اسمارت 4K ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۱ تلویزیون ال جی QNED75 مدل 65QNED756 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۲ تلویزیون ال جی UR78006 مدل 65UR78006 اسمارت 2023 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 نانوسل مدل 65NANO846 ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت مدل 65UQ80006 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۵ تلویزیون کیوند ال جی 65 اینچ QNED806 مدل 65QNED806 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل NANO776 مدل 65NANO776 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۷ تلویزیون اولد C2 ال جی 65 اینچ مدل OLED 65C2 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۸ تلویزیون ال جی UR8050 مدل 65UR8050 اسمارت 4K سری 8 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۲۹ تلویزیون ال جی QNED816 مدل 65QNED816 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۰ تلویزیون ال جی C3 اولد مدل 65C3 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
75 اینچ
۳۱ تلویزیون ال جی 75QNED806 اسمارت 4K QNED ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۲ تلویزیون ال جی 75UR78006 سری 7 اسمارت 2023 ۶۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۳ تلویزیون ال جی 75 اینچ UR8050 مدل 75UR8050 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۴ تلویزیون ال جی 75UR9050 اسمارت 2023 ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۵ تلویزیون ال جی 75QNED816 اسمارت 2023 ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۶ تلویزیون ال جی 75UR81006 اسمارت 2023 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UR78066 ۶۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۳۹ تلویزیون ال جی 75NANO766 اسمارت 4K ۷۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
۴۰ تلویزیون ال جی 75QNED756 کیوند 2023 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
77 اینچ
۴۱ تلویزیون اولد ال جی 77 اینچ G2 اسمارت مدل 77G2 محصول 2022 ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
86 اینچ
۴۲ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86UR80006 اسمارت 2023 ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون سامسونگ 43CU7000 اسمارت 2023 کریستال 4K ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 مدل 50CU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 2023 مدل 50CU7000 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU7000 کریستال 2023 مدل 55CU7000 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8000 مدل 55CU8000 اسمارت 2023 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۶ تلویزیون سامسونگ Q70C کیولد 55Q70C ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8000 تولید 2022 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۸ تلویزیون سامسونگ AU7000 سایز 55 مدل 55AU7000 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60C کیولد 55Q60C ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55QN85B اسمارت 2022 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
65
۱۱ تلویزیون سامسونگ 65QN800C نئو کیولد 2023 ۱۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN800B نئو کیولد 2022 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۳ تلویزیون OLED سامسونگ 65S95B اسمارت 4K ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۴ تلویزیون سامسونگ QN900B سایز 65 اینچ مدل 65QN900B ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۵ تلویزیون سامسونگ 65Q70C کیولد Q70C ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۶ تلویزیون سامسونگ 65QN95B اسمارت 4K کیولد ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۷ تلویزیون سامسونگ 65BU8000 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئوکیولد QN90B مدل 65QN90B ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۱۹ تلویزیون منحنی 65 اینچ سامسونگ مدل 65TU8300 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN85B نئو کیولد مدل 65QN85B ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۱ تلویزیون سامسونگ Q60C کیولد مدل 65Q60C ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU8000 مدل 65CU8000 اسمارت 2023 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۳ تلویزیون 65 اینچ 2023 سامسونگ CU7000 کریستال مدل 65CU7000 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
75 اینچ
۲۴ تلویزیون سامسونگ CU8000 فورکی مدل 75CU8000 ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۵ تلویزیون سامسونگ 75CU7000 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70C کیولد 75Q70C ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۷ تلویزیون سامسونگ 75Q60C ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۲۸ تلویزیون سامسونگ 75QN800B اسمارت 8K ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
85 اینچ
۲۹ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ CU7000 اسمارت مدل 85CU7000 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶
۳۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 2023 مدل 85CU8000 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون سونی 55X80L فورکی X80L ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۲ تلویزیون سونی 55X85L اسمارت 2023 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۳ تلویزیون سونی X90L اسمارت 55 اینچ مدل 55X90L ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
65 اینچ
۵ تلویزیون سونی 65 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 65X85K ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۶ تلویزیون 65 اینچ سونی X80L مدل 65X80L ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۷ تلویزیون سونی 65 اینچ X85L مدل 65X85L اسمارت 2023 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۸ تلویزیون سونی X77L مدل 65X77L اسمارت 2023 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۹ قیمت تلویزیون سونی X90L سایز 65 اینچ مدل 65X90L ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
75 اینچ
۱۰ تلویزیون سونی 75X80L ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۱۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 75X85L اسمارت 4K ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سونی مدل 75X90L اسمارت 2023 ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۱۳ تلویزیون سونی 75 اینچ مدل 75X77L ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
85 اینچ
۱۴ تلویزیون سونی مدل 85X80L اسمارت 4K ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۱۵ تلویزیون سونی 85X90L سایز 85 اینچ محصول 2023 ۱۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q2 مدل 55Q2 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
65 اینچ
۲ تلویزیون شیائومی Q2 مدل 65Q2 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۳ تلویزیون شیاومی 65 اینچ مدل L65M5-5ASP اسمارت ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون پاناسونیک 55LX800 اسمارت 4K سایز 55 اینچ LX800 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
65 اینچ
۲ تلویزیون پاناسونیک 65LX700 اسمارت 2022 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۳ تلویزیون پاناسونیک 65 اینچ LX800 مدل 65LX800 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
75 اینچ
۴ تلویزیون پاناسونیک LX800 مدل 75LX800 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 4K هایسنس 43A61K اسمارت 2023 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس مدل 50A61K ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
55 اینچ
۳ تلویزیون هایسنس 55A61K ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۴ تلویزیون هایسنس 55U7HQ اسمارت 4K ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۵ تلویزیون هایسنس 55A8H اولد 2022 مدل A8H ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
58 اینچ
۶ تلویزیون 58 اینچ هایسنس مدل 58A61K اسمارت 2023 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
65 اینچ
۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس مدل 65A8H اسمارت 2022 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۸ تلویزیون هایسنس 65 اینچ A61K مدل 65A61K ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
۹ تلویزیون هایسنس U7HQ مدل 65U7HQ ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴
70 لینچ
۱۰ تلویزیون هایسنس 70 ایتچ 70A61K اسمارت 4K ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون مدیا استار در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون مدیا استار 32 اینچ مدل MS-32ST2S2YF ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۸
50 اینچ
۲ تلویزیون مدیا استار 50 اینچ MS-50SUT2S2/F ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۲۷
تماس با ما