09185275369
08734212381 تلفن فروشگاه
۰
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان
پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه کادو

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LP500 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM6370 هوشمند FULL HD ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی UP7550 مدل 43UP7550 اسمارت محصول 2021 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل UP7750 اسمارت محصول 2021 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی UP7500 اسمارت مدل 43UP7500 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت 2022 مدل 43UQ80006 ۱۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
48 اینچ
۷ تلویزیون اولد ال جی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۳۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
50 اینچ
۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل NANO75 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ75006 اسمارت 2022 مدل 50UQ75006 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی مدل 50UQ80006 اسمارت 2022 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۱ تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO846 نانوسل مدل 50NANO846 اسمارت ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت مدل 50UQ90003 ۲۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP78003 اسمارت مدل 50UP78003 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۴ تلویزیون ال جی UR80006 اسمارت 2023 مدل 50UR80006 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
55 اینچ
۱۵ تلویزیون ال جی 55UR73006 اسمارت 2023 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۶ تلویزیون اولد ال جی C2 سایز 55 اینچ مدل 55C2 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۷ تلویزیون ال جی 55UQ8050 اسمارت 4K ۲۲/۹۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۸ تلویزیون ال جی QNED7S مدل 55QNED7S ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۱۹ تلویزیون ال جی 55UR8050 محصول 2023 اسمارت ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO846 نانوسل 2022 مدل 55NANO846 ۲۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت 2022 مدل 55UQ80006 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۲ تلویزیون کیوند ال جی 55 اینچ QNED806 مدل 55QNED806 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55NANO796 اسمارت 4K ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۴ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی مدل 55CS محصول 2022 ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ81003 مدل 55UQ81003 محصول 2022 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ91006 اسمارت 2022 مدل 55UQ91006 ۲۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55NANO756 اسمارت 4K ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل NANO75 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۲۹ تلویزیون 55 ال جی نانوسل NANO90 اسمارت 4K مدل 55NANO90 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۰ تلویزیون ال جی NANO80 سایز 55 مدل 55NANO80 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل مدل 55NANO86 ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
65 اینچ
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 نانوسل 4K مدل 65NANO90 ۶۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۳ تلویزیون 65 اینچ نانوسل ال جی NANO75 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی C1 اولد 4K اسمارت مدل 65C1 2021 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۵ تلویزیون کیوند ال جی 65 اینچ QNED806 مدل 65QNED806 ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO80 اسمارت مدل 65NANO80 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت مدل 65UQ80006 ۳۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 نانوسل مدل 65NANO846 ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۳۹ تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ OLED CS مدل 65CS ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۰ تلویزیون ال جی 65UQ91006 سری 9 اسمارت 2022 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۱ تلویزیون ال جی 65QNED7S کیوند 2022 اسمارت ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۲ تلویزیون ال جی 65 اینچ 65UQ8050 اسمارت 4K ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۳ تلویزیون سامسونگ 65QN95B اسمارت 4K کیولد ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۴۴ تلویزیون ال جی UR8050 مدل 65UR8050 اسمارت 4K سری 8 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۰
۴۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ UQ75006 اسمارت مدل 65UQ75006 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل NANO776 مدل 65NANO776 ۴۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۷ تلویزیون اولد C2 ال جی 65 اینچ مدل OLED 65C2 ۸۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۸ تلویزیون ال جی C3 اولد مدل 65C3 ۸۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۴۹ تلویزیون ال جی QNED816 مدل 65QNED816 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
75 اینچ
۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75UQ9000 ۶۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۱ تلویزیون ال جی 75QNED806 اسمارت 4K QNED ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۵
۵۲ تلویزیون ال جی 75UR78006 سری 7 اسمارت 2023 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۳ تلویزیون ال جی 75 اینچ UR8050 مدل 75UR8050 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۴ تلویزیون ال جی 75UR9050 اسمارت 2023 ۶۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۵ تلویزیون ال جی 75QNED816 اسمارت 2023 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۶ تلویزیون ال جی 75UR81006 اسمارت 2023 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO796 نانوسل اسمارت مدل 75NANO796 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت مدل 75UQ80006 ۵۳/۴۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۵۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ90006 اسمارت 2022 مدل 75UQ90006 ۶۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO75 نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 ۵۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶۱ تلوبزیون 75 اینچ ال جی 8K مدل 75NANO95 نانوسل ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
77 اینچ
۶۲ تلویزیون اولد ال جی 77 اینچ C2 مدل 77C2 محصول 2022 ۱۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶۳ تلویزیون اولد ال جی 77 اینچ G2 اسمارت مدل 77G2 محصول 2022 ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶۴ تلویزیون اولد ال جی 77C3 اسمارت 4K ۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
86 اینچ
۶۵ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86QNED806 کیوند ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶۶ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86UQ90006 سری 9 ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۱
۶۷ تلویزیون ال جی 86 اینچ 86UR80006 اسمارت 2023 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FULL HD مدل 32T5300 | T5300 ۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۰
43 اینچ
۲ تلویزیون سامسونگ 43T5300 سایز 43 اینچ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۰
۳ تلویزیون سامسونگ 43CU7000 اسمارت 2023 کریستال 4K ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 مدل 50CU8000 ۱۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 2023 مدل 50CU7000 ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8000 تولید 2022 مدل 55BU8000 ۱۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۷ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ AU7000 مدل 50AU7000 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
55 اینچ
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت مدل 55AU7100 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۰ قیمت و خرید تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q70B کیولد مدل 55Q70B تولید 2022 ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 مدل 55Q80B ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55Q60A کیولد 4K اسمارت Q60A ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q70A کیولد مدل 55Q70A اسمارت ۳۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۴ تلویزیون 55 اینچ کیولد سامسونگ Q80A مدل 55Q80A اسمارت 4K ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۵ تلویزیون سامسونگ AU7000 سایز 55 مدل 55AU7000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8000 تولید 2022 ۲۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8500 اسمارت فورکی 55BU8500 تولید 2022 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۸ تلویزیون سامسونگ AU9000 سایز 55 مدل 55AU9000 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU7000 کریستال 2023 مدل 55CU7000 ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8000 مدل 55CU8000 اسمارت 2023 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۱ تلویزیون سامسونگ Q70C کیولد 55Q70C ۳۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60C کیولد 55Q60C ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55QN85B اسمارت 2022 ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲۴ تلویزیون سامسونگ 55QN700B اسمارت محصول 2022 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
58 اینچ
۲۵ تلویزیون سامسونگ 58 اینچ AU7000 مدل 58AU7000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
65
۲۶ تلویزیون سامسونگ 65QN800C نئو کیولد 2023 ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
65 اینچ
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN800B نئو کیولد 2022 ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱
۲۸ تلویزیون OLED سامسونگ 65S95B اسمارت 4K ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۹ تلویزیون سامسونگ QN900B سایز 65 اینچ مدل 65QN900B ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۳۰ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ Q80A مدل 65Q80A اسمارت 4K ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۳۱ تلویزیون سامسونگ 65BU8000 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۳۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ BU8500 مدل 65BU8500 ۳۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۳۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ AU7000 مدل 65AU7000 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۳۴ قیمت و خرید تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70B کیولد مدل 65Q70B تولید 2022 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۳۵ تلویزیون منحنی 65 اینچ سامسونگ مدل 65TU8300 ۴۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۳۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئوکیولد QN90B مدل 65QN90B ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN85B نئو کیولد مدل 65QN85B ۵۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۳۸ تلویزیون سامسونگ 65CU7200 اسمارت 2023 ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۰
۳۹ تلویزیون سامسونگ 65CU8500 کریستال 2023 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۴۰ تلویزیون سامسونگ Q60C کیولد مدل 65Q60C ۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۱ تلویزیون سامسونگ 65Q70C کیولد Q70C ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU8000 مدل 65CU8000 اسمارت 2023 ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۳ تلویزیون 65 اینچ 2023 سامسونگ CU7000 کریستال مدل 65CU7000 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
75 اینچ
۴۴ تلویزیون سامسونگ CU8000 فورکی مدل 75CU8000 ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۵ تلویزیون سامسونگ نئو کیولد 75QN95B اسمارت 4K ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۴۶ تلویزیون سامسونگ 75CU7000 ۴۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70C کیولد 75Q70C ۶۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۸ تلویزیون سامسونگ 75Q60C ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۹ تلویزیون سامسونگ 75CU8500 سری 8 ۶۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۵۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70B کیولد مدل 75Q70B تولید 2022 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۵۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 75BU8000 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۵۲ تلویزیون 75 اینچ کیولد سامسونگ Q80A مدل 75Q80A ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
85 اینچ
۵۳ تلویزیون سامسونگ 85Q70C کیولد 2023 اسمارت 4K ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۵۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 2023 مدل 85CU8000 ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
98 اینچ
۵۵ تلویزیون سامسونگ Q80C سایز 98 اینچ مدل 98Q80C ۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سونی X77L مدل 43X77L ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سونی 50X77L محصول 2023 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۳ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۵ تلویزیون 55 اینچ سونی X80J مدل 55X80J ۳۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۶ تلویزیون سونی 55 اینچ X80K مدل 55X80K ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۷ تلویزیون سونی 55X85L اسمارت 2023 ۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۸ تلویزیون سونی 55X77L فورکی 2023 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۹ تلویزیون سونی 55X80L فورکی X80L ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
65 اینچ
۱۰ قیمت تلویزیون سونی X90L سایز 65 اینچ مدل 65X90L ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۱۱ تلویزیون 65 اینچ سونی X80L مدل 65X80L ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۲ تلویزیون سونی X77L مدل 65X77L اسمارت 2023 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۳ تلویزیون سونی 65 اینچ X85L مدل 65X85L اسمارت 2023 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سونی X75K اسمارت مدل 65X75K محصول 2022 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۵ تلویزیون سونی 65 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 65X85K ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
75 اینچ
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سونی X80K مدل 75X80K ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۷ تلویزیون 75 اینچ سونی مدل 75X90L اسمارت 2023 ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۸ تلویزیون 75 اینچ سونی 75X85L اسمارت 4K ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۹ تلویزیون سونی 75X80L ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
85 اینچ
۲۰ تلویزیون سونی 85X90L سایز 85 اینچ محصول 2023 ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۲۱ تلویزیون سونی مدل 85X80L اسمارت 4K ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q2 مدل 55Q2 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۲ تلویزیون 55 اینچ شیاومی P1 مدل MI TV P1 55 اسمارت ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
65 اینچ
۳ تلویزیون شیائومی Q2 مدل 65Q2 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴
۴ تلویزیون شیاومی 65 اینچ مدل L65M5-5ASP اسمارت ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه کادو

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون پاناسونیک 55LX800 اسمارت 4K سایز 55 اینچ LX800 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۸
۲ تلویزیون پاناسونیک 55HX750 اسمارت 4K ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
65 اینچ
۳ تلویزیون پاناسونیک 65 اینچ LX800 مدل 65LX800 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
۴ تلویزیون پاناسونیک HX750 مدل 65HX750 اسمارت 2020 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۵ تلویزیون پاناسونیک 65LX700 اسمارت 2022 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۵
75 اینچ
۶ تلویزیون پاناسونیک LX800 مدل 75LX800 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۷